2020-06-05

Fidelity - Nyhetsutskick

 

3711.fidelity_international_rgb_fc.242x74.png

 

En uppdatering från Asien

Stockpicking är mer relevant nu när vi går igenom denna rådande kris. De ekonomiska utsikterna blir tuffare varje dag men det kommer finnas bolag som kommer att studsa tillbaka ganska snabbt. Vi vet inte omfattningen eller konsekvenserna av denna globala nedstängning eller hur den kommer påverka ekonomin men vi vet att den ekonomiska aktiviteten sjunkit och att vi står inför en global lågkonjunktur vilket kommer bli tufft.

Goda möjligheter att skapa avkastning

Vi ser nu intressanta investerinsmöjligheter för de kommande åren för den som vill öka aktieexponeringen  mot Asien.

 

Det finns tre skäl till detta:

  1. Naturligtvis är marknaderna billigare och sentimentet mycket negativt, vilket är förståeligt.
  2. De bästa vetenskapliga människorna över hela världen, i amerikanske universitet, i europeiska laboratorier, i asiatiska kliniska studier - tävlar de om att hitta ett botemedel.
  3. Centralbanker agerar unisont och regeringar rusar för att ge rätt typ av finanspolitisk stimulans. Även om det är svårt psykiskt försöker vi att inte bli för baissiga när marknaderna sjunker. Om vi blir för baisse kommer vi i slutändan att kämpa mot billigare värderingar, mycket negativt sentiment, varje centralbanks och varje regerings kollektiva åtgärder.

 

För mer information kring våra fonder, vänligen besök fidelity.se

 

 

 

4151.image.png

Suranjan Mukherjee

Förvaltare, asiatiska aktier

 

 

4152.image.png

Richard Bentefour

Marknadschef, Norra Europa

 

 

Viktig information

Denna information får inte reproduceras eller cirkuleras utan föregående tillstånd.

Fidelity erbjuder endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller inte investeringsråd baserade på enskilda omständigheter, annat än när det specifikt föreskrivits av ett vederbörligt auktoriserat bolag i ett formellt meddelande till kunden.Fidelity International hänför till den grupp av företag som utgör den globala investeringsförvaltningsorganisationen som tillhandahåller information om produkter och tjänster i utvalda jurisdiktioner utanför Nordamerika. Denna information är inte avsedd för, och får inte ligga till grund för åtgärder av, personer i  USA, utan är endast avsedd för personer bosatta i jurisdiktioner där de aktuella fonderna är godkända för distribution eller där inget sådant godkännande krävs. Om inget annat anges är alla produkter tillhandahållna av Fidelity International och alla åsikter kommer från Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, Fidelity International logotypen och F-symbolen är varumärken som tillhör FIL Limited. FIL Limited tillgångar och resursser per 00/01/1900. Vi rekommenderar att du inhämtar detaljerad information innan du fattar ett investeringsbeslut. Investeringar bör göras på grundval av det aktuella faktabladet (Key Investor Information Document) och prospektet.