2020-05-12

Carnegie Fonder - Nyhetsutskick

Vi blickar framåt!

Vi har haft några riktigt turbulenta veckor bakom oss sen den stora svarta svanen ”Corona” flög in och landade med buller och brak mitt i allas vardag, ekonomi och liv. Vi är inne i en recession och konjunktursiffror som kommer in ser allt annat än ljusa ut. Då är det bra att påminna sig om att marknaden brukar vända innan konjunkturen och att det historiskt sett gått ganska fort för marknaderna att återhämta sig. Återhämtning fick vi se under april månad, såväl på aktiemarknaden som på kreditmarknaden. Frågan är nu hur börsen egentligen mår? Vilka börser går bäst framgent, vilka blir de långsiktiga förändringarna och vilka bolag blir långsiktiga vinnare när världen ställer om efter coronapandemin?

 

Långsiktiga vinnare

Innan vi blickar framåt börjar vi med en kort tillbakablick. Världens bästa börs sedan 1970 är Stockholmsbörsen med 9,2 procent avkastning per år. Vi tror inte att det är en slump att listan toppas av fyra nordiska länder som gemensamt har ett bra samarbete och förtroende mellan stat, arbetsgivare och arbetstagare. Än mer unikt är den nordiska ägarstyrningsmodellen med en mycket tydlig hierarki och beslutsordning, från aktieägare via bolagsstämma till styrelse, VD och ledning. Detta tillsammans med en hög medvetenhet om hållbarhet gör att vi tror på det nordiska caset även i framtiden.

 

Hållbarhet och framtidssäkrade bolag nämner våra förvaltare som viktiga faktorer i deras investeringsbeslut. För att förvaltarnas analys av bolag ska bli så komplett som möjligt använder de numera vårt egenutvecklade analysverktyg CF THOR för att identifiera risker och möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv, och att ta fram ett bättre diskussionsunderlag till möten med företagens ledning. Ingen investering utan hållbarhetsanalys!

4144.image.780x.png

Vilka bolag och branscher kommer vara långsiktiga vinnare enligt Simon Blecher, förvaltare av Carnegie Sverigefond? Byggbolag med mycket infrastruktur, såsom Skanska och NCC, då de kommer gynnas långsiktigt eftersom man kommer vilja stimulera ekonomin och bygga fler sjukhus och beredskapslager. Även skogsbolag som Holmen och SCA tror Simon kommer vara långsiktiga vinnare, inte bara för att skog växer utan även tack vare den snabba omställningen från offline till online som ökar efterfrågan på kartong. Detta håller även John Strömgren, förvaltare av Carnegie Strategifond, med om och ökade sitt innehav i SCA under april.

 

Vad säger Jonas Andersson som förvaltar Carnegie Fastighetsfond om framtiden för fastighetsaktier? Enligt Jonas är det säkraste kortet konjunkturokänsliga samhällsfastigheter och svenska hyresrätter och han har därför ökat i bland annat Wallenstam, Heba och John Mattson, samt köpt Cibus och Tre Kronor som har livsmedelsbutiker som viktiga hyresgäster.

 

Skillnad på risk och risk

I tider som dessa, då vi fått se såväl aktie- som företagsobligationer att sjunka kraftigt i värde, kan det även vara på sin plats att påminna om skillnaden på risk och risk. Prisrisk – d.v.s risken för att priset går ned tillfälligt, är något vi måste acceptera och det som vi i mars fick uppleva. Vad vi vill undvika är risken för permanent förlust av kapital. Ett extremt exempel på permanent förlust av kapital är vad som hände med St Petersburgbörsen 1917 när ryska revolutionen var ett faktum och samtliga företag i landet nationaliserades.

4146.image.png

Ett mer närliggande exempel är Ericssonaktiens utveckling sedan 1999. Även om uppgången skulle vara 20 procent per år de kommande fem åren kan förlusten efter 25 år då summeras till ungefär 90 procent. 1999 fick vi en del kritik över att vi gick lång Ericsson, men det visade ju sig vara rätt beslut och ingen klagade året därpå.

 

Attraktiv risk/reward i Carnegie Corporate Bond

Härdsmältan på kreditmarknaden i mars har drabbat alla bolag skoningslöst under antagandet att cash is queen (ja, king för den delen också). Under april har kreditkvaliteten spelat roll och vissa namn har återhämtat sig från tidigare oförskämt låga nivåer. Fokus har skiftat från renodlat flödesdrivet till att utvärdera bolagens långsiktiga möjligheter i ett försök att undvika permanent förlust av kapital. Det tycker vi är bra! Här ligger vår styrka – att undvika permanenta förluster av kapital.

 

Förra året fanns en mycket god riskaptit och starka inflöden till företagsobligationer, vilket tryckte ned kreditmarginalerna till rekordlåga nivåer. Efter coronavirusets framfart har en omfattande priskorrigering skett som gör att kreditmarginaler nu istället är på historiskt attraktiva nivåer. Trots en något mer defensiv portfölj med fortsatt väldigt god likviditet är underliggande risk/reward attraktiv med yield på nästan 7 procent i Carnegie Corporate Bond.  

     

Många bolag står inför samma kortsiktiga utmaningar, men har väsensskilda möjligheter att skapa långsiktiga värden. Vårt arbete som aktiv värdeförvaltare är att investera i bolagen som bäst kan skapa långsiktiga värden och undvika permanent förlust av kapital. Det har vi gjort i över 30 år och vi hoppas såklart att vi även fortsättningsvis ska få förtroendet att göra det åt dig och dina kunder!