2020-05-05

Fonder i fokus webinar - C WorldWide

Fonder i fokus är fondbolag som US har ett närmare samarbete med. Syftet med samarbetet är att du som rådgivare ska få hjälp med att hitta kvalitativa fonder i den snåriga fonddjungeln. Rådgivare och fondbolagen ges möjlighet att lära känna varandra bättre och ni som rådgivare får matnyttig information om allt från aktuell makrosyn till fondernas förvaltningsfilosofi. Som en del av detta erbjuder US webinar löpande där ni får en fördjupad inblick och nulägesanalys.


C WorldWide - Webinar - Förvaltare Mikael Svensson

Titta gärna på detta webinar med Mikael Svensson som förvaltar C WorldWide Healthcare Select.  Han ger sin syn på den rådande pandemin samt marknadsläget för hälsovårdssektorn. Han delar även med sig kring vilka delar av hälsovårdssektorn som han tycker är intressanta och bjuder på en närmare presentation av fonden C WorldWide Healthcare Select. Klicka här för att komma till webinariet.

4133.4027.C_WorldWide_AM_10x10_300dpi.png