2020-04-17

Naventi Fonder - Nyhetsutskick

4132.image-20200421092055-1.png

 

Aktiv förvaltning

På Naventi Fonder arbetar vi med aktiv global förvaltning, vilket innebär att vi aktivt investerar i bolag/branscher som bedöms attraktiva. Minst lika viktigt är det att aktivt välja bort bolag/branscher som bedöms mindre attraktiva. Vi förvaltar nästan 12 Mdr SEK varav 3,6 Mdr SEK i företagsobligationer.

Vår aktiva förvaltning har resulterat i 5-stjärnor i Morningstar för fonden Naventi Offensiv Flex. Vi kom från ett starkt 2019, där våra tematiska exponeringar resulterade i en avkastning över fondens jämförelseindex. Naventi Offensiv Flex har i år avkastat 1,70% (jmfr.index -8,77%) och den relativt goda avkastningen kan delvis förklaras av att vi aktivt valt att undvika, sälja, eller underviktat branscherna nedan:

4120.image.png

Gemensam nämnare för ovan branscher är att de drabbats hårt av stundande virusepidemi och genom att undvika dessa har vår prestanda gynnats.

Vi är investerade i över 30 olika branscher och trots turbulensen på de globala börserna har nästan hälften av dessa bidragit positivt i år.

I topp som största bidragsgivare i år återses bolag inom e-handel, mjukvara, digital underhållning och hälsovårdsteknik, medan fastighetssektorn haft det tuffare.

4121.image.png

 

Tematiska investeringar

Inom våra tematiska investeringar ser vi långsiktigt värde inom cybersäkerhetstemat, som även presterat relativt bra i dessa turbulenta tider. Exempel på ett av våra innehav inom temat är amerikanska Everbridge.

Bolaget arbetar med säkerhet i den bemärkelsen att de når ut med rätt information, i rätt tid, till rätt målgrupp vid krissituationer likt coronaviruset, ett terrorattentat, en jordbävning eller liknande.

Cybersäkerhet är ett hett ämne i media och attackerna är oftast flest i orostider, något som reflekteras i aktiekursen för Everbridge som stigit 46% i år, med flertalet svenska kommuner som kunder.

4122.image.png

 

Naventi Fonder obligationsportfölj

4123.image.png

Företagsobligationsmarknaden har upplevt en period av stor stress där anledningen främst varit en minskad riskvilja och osäkerhet på grund av Covid-19 spridning. Samtidigt har vi sett ett kraftigt oljeprisfall och stora utflöden ur företagsobligationsfonder. Men i takt med stimulanser från penning och finanspolitiken har marknaden stabiliserats och priset på obligationerna ligger nu på väldigt attraktiva nivåer.

På Naventi Fonder har vi för tillfället:

  • Stor andel kassa
  • Mindre andel High Yield obligationer (ca 20%) då det finns ökad risk för nedgraderingar
  • Ökat innehav i EUR och USD för ännu bättre likviditet
  • Fokus på bolag med starka kassaflöden och främst inom icke-cykliska sektorer

Trots att kreditmarknaden rekylerat tillbaka de senaste veckorna handlar många bolags obligationer på fortsatt väldigt attraktiva nivåer. De flesta obligationer handlas under par, dvs det pris de kommer stänga på vid förfall.

Förutom den löpande räntan får man då även en prisvinst när man närmar sig förfallodagen.

Denna effekt kommer att ske oavsett marknadsklimatet (givet att bolagen fullföljer betalningarna) och gör att företagsobligationer är ett bra komplement till aktier och statsräntor.

Aktuella navkurser, samt månads- och veckobrev finner du på www.naventi.se

Kontakta oss om du vill prata fond!

Magnus IH Jansson, 073-073 16 40

Jonas Karell, 072-500 13 35

4124.image.png