2020-03-31

Fonder i fokus - Pod med Case

Fonder i fokus är fondbolag som US har ett närmare samarbete med. Syftet med samarbetet är att du som rådgivare ska få hjälp med att hitta kvalitativa fonder i den snåriga fonddjungeln. Rådgivare och fondbolagen ges möjlighet att lära känna varandra bättre och ni som rådgivare får matnyttig information om allt från aktuell makrosyn till fondernas förvaltningsfilosofi. Som en del av detta erbjuder US webinar löpande där ni får en fördjupad inblick och nulägesanalys.


Case - pod med förvaltarna 
Här hittar du Case senaste pod med fondförvaltarna Andreas Rask och Tom Andersson, som berättar om de rådande marknadsläget inom företagsobligationer samt en närmare presentation över fonden Case Safe Play. Klicka här för att komma till poden.

3739.Case-logo_Blue_RGB.204x106.png