2020-03-10

ODIN Fonder - Nyhetsutskick

 

 

4106.Odin_Reinebringen_Berg_Ferdinand_Stohr_4_MP.600x400.jpg

ODIN Fonder

Året började väldigt bra för oss på ODIN Fonder med en stark börs och en rad utmärkelser. Sen kom COVID-19, den svarta svanen som ingen såg komma. Med en minskad ekonomisk efterfrågan globalt och ett oljeprisfall står världen nu plötsligt med en ”dubbel-svan”.

Nedgången har varit historiskt snabb och brutal. Säljtrycket har varit jämt och i stor grad styrt av indexfonder och ETF:er - det mesta har dragits med oavsett bolagskvaliteten. I en mer eftertänksam marknad kommer dock välskötta bolag att premieras för sina egenskaper och fundamentalt svagare konkurrenter kommer att slås ut. Om vi tittar på krisen från ett rent finansiellt perspektiv kommer inte världen att rämna denna gång heller. När vi i framtiden ser tillbaka på de senaste och kommande händelser är vi övertygade om att det är med insikten om att det var en möjlighet. För när nedgången väl är över kommer vi att inse att världen finns kvar, att räntorna fortsatt är låga och att alternativen till aktier är få. Då kan nästa uppgång i tjurmarknaden ta sin början på riktigt. För den långsiktige är det alltså viktigt att försöka se bortom kortsiktigt stök och blicka ett, fem eller tio år fram i tiden. För tiden drar effektivt ner risken, även om det just nu är svårt att få en överblick över konsekvenserna av det här. I ett sådant här läge är vi tacksamma för vår kvalitetsinriktade investeringsfilosofi. Vi har en tät dialog med våra bolag och uppmanar dem att ställa in utdelningarna om balanserna kräver det. Effekterna på bolagsnivå tycks än så länge vara mestadels oklar, men de flesta bolag är både aktiva och ödmjuka och anpassar sig till tuffare tider. Börsen överdriver som vanligt – likt tidigare kriser är de reella bolagsvärdena sannolikt alltför nedtryckta.


Några positiva saker som hann hända innan dubbelsvanen gjorde entré var att vi lanserade vår nya småbolagsfond ODIN Small Cap och att vi vann flera priser för vår förvaltning. Vi arbetar konsekvent enligt vår investeringsfilosofi ”ODIN-modellen” där kvalitetsbolag och ett långsiktigt värdeskapande är i fokus. 

 4107.Odin_Vinnare_foto_pa_rosetterna.600x327.jpg

Vi vann Årets Bästa Fondbolag 2019 av Fondmarknaden.se med motiveringen:

”Fondbolaget har uppmärksammats i flera fondkategorier under året och uppvisar en helhet och bredd som sträcker sig långt från Nordens gränser. Med starka investeringsbeslut, ett gott omdöme och relevant kunskap har förvaltningsteamet tillsammans bevisat att man är en global aktör att räkna med.”


ODIN Global fick pris för Årets Bästa Globalfond 2019 av Fondmarknaden.se med motiveringen:

”Trots en klar nordisk förankring har man visat att man på ett framgångsrikt sätt kan ta del av värdeskapandet som sker över hela världen. Med en tydlig geografisk och branschmässig variation i fonden har man levererat goda förvaltningsresultat samtidigt som man skickligt parerat den övergripande oron i marknaden.”


ODIN Global blev också Årets Bästa Globalfond hos Morningstar med motiveringen: 

”Bra avkastning tre kalenderår i rad och en av vinnarna 2019, tillsammans med risktagande klart under snittet gör ODIN Global till fonden med bäst resultat relativt kategorisnittet bland över 200 medtävlare i den populäraste gruppen aktiefonder.”
 

4109.Odin_Teamet_med_Morningstarpris.600x646.jpg

 


4110.Odin_Oddbjorn_med_Morningstarpris.250x219.jpg

Bild ovan: Jonas Lindmark från Morningstar vid överlämnandet av priset för Bästa Globalfond till teamet på kontoret. 

Bild ovan: Oddbjörn Dybvad, förvaltare för ODIN Global när han tog emot priset från Morningstar

 

Vi erbjuder aktiefonder på den svenska marknaden och du hittar alla hos United Securities.
Vill du ha frekventa uppdateringar från oss får du gärna följa oss på: 

Vår hemsida odinfonder.se
Vår contentsida odinfondernews.se
Och Linkedin & Twitter 
 
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.

3904.Odin_Logo_tagline_bla_linje.350x306.jpg