2020-03-10

Danske Invest - Nyhetsutskick

3905.DANSKE_INV_RGB_DB.750x106.png

 

Danske Bank: Väntar sig teknisk recession 1 KV och 2 KV

Läget kommer att bli värre innan det blir bättre och vi kan förvänta oss en fortsatt turbulens på börsmarknaderna framöver samt en teknisk recession under de två första kvartalen i Sverige. 

Det sade Maria Landeborn, senior strateg och sparekonom på Danske Bank, i en marknadsuppdatering med anledning av coronavirusutbrottet. 

4101.Danske_Invest_Maria_Landeborn.pngMaria Landeborn (Källa: Danske Bank)

Smittspridningen av coronaviruset i Kina har nästan helt stannat av, medan antalet smittade i övriga världen ökar med 20-30 procent per dygn. Om vi i Europa ska se samma utplaning av antalet smittade som man kan se i Kina är det nödvändigt med åtgärder som begränsar att folk smittar varandra, konstaterar sparekonomen. 

"Det man måste se är att det tyvärr blir värre innan det blir bättre, så vi behöver komma till en situation som är ganska dramatisk där företag vidtar åtgärder och människor ändrar sina beteendemönster - inte förrän då kommer man att se en effekt", sade Maria Landeborn och tillade att Italien följer exakt samma exponentiella tillväxtkurva för smittade som Kina.  
Effekten av karantänåtgärder kan komma att ta tid, men Maria Landeborn menar att de så småningom kommer att ge resultat. Myndigheter världen över ser även ut att vara mer förberedda nu än vid finanskrisen och vi har sett att centralbanker och regeringar världen över har agerat väldigt snabbt och kraftfullt, konstaterar sparekonomen. 

"Än så länge har det inte direkt hjälpt marknadsutvecklingen. Inte ens när FED sänkte räntan och lanserade QE-program på söndagen, då fick vi i stället det största börsfallet någonsin på måndagsmorgonen", sade hon och lade till att Danske Bank förväntar sig att fler stimulanser kommer att presenteras framöver.
 

4102.Danske_Invest_stimulanser_2020.600x327.png
Stimulanser globalt fram till och med 16 mars 2020 (Källa: Danske Bank).

 

Karantänåtgärderna kommer dock i sin tur påverka ekonomin och framförallt småföretagare som har haft det tufft ekonomiskt redan innan förklarar sparekonomen. 

"Det är klart vi kommer att se konkurser till följd av det här, samtidigt är ju åtgärderna som införts riktade mot just små och medelstora företag som har tightare likviditet och lider mer direkt om kassaflödet tar stopp", sade Maria Landeborn. 

Virusets framfart kommer leda till en teknisk recession under det första och andra kvartalet, tror Danske Bank. 

"Vi väntar oss dock att den är kortvarig och kommer att sträcka sig över första och andra kvartalet, möjligtvis en bit in på det tredje kvartalet också, men därefter så väntar vi oss att tillväxten tar fart igen och att det skulle kunna bli ett ganska bra tryck i en sådan återhämtning", meddelar sparekonomen. 

Att återhämtningen blir stark tror Danske Bank då en del av den uteblivna konsumtionen samt investeringarna kommer att skjutas upp vilket bör ge en extra skjuts framgent. Utöver detta menar hon att alla stimulanser kommer att bidra till återhämtningen. 

Avslutningsvis beskriver Maria Landeborn vikten av att hålla kvar vid sin strategi och hålla ut under recessionstider om man är en långsiktig investerare. 

"Att försöka ha is i magen och hålla fast i sin långsiktiga strategi är fortfarande en god idé", sade Maria Landeborn. 

Om kunder dock vill vikta ned exponeringen mot börsen men fortfarande ha en viss andel aktier kan Danske Invest Horisont Försiktig eller Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning vara två alternativ. Fonderna är en del av US Selected fonder och kan handlas via anslutna plattformar.

4103.Danske_Invest_Fonder_nyhetsutskick.600x210.png
 

För mer information om Danske Invest fonder vänligen kontakta Alexander Frick, alexander.frick@danskebank.se

*Artikeln är skriven av Fonder Direkt.