2020-02-26

C WorldWide Nyhetsutskick

4098.Earth_space_lights_WIDE_87134373_short.png

Varför är globala trender nyckeln till bra aktiefonder?

C WorldWide förklarar.


 

 

Allt fler fondförvaltare talar om vikten av att utgå från trender i sin förvaltning. C WorldWide är en förvaltare som gjort detta längre än de flesta. 

C WorldWide är en nordisk förvaltare av aktiefonder med utgångspunkt i en global utblick och med starkt fokus på globala trender. Vår filosofi är enkel – vi kallar den trendbaserad stock picking.

Varför är det viktigt att titta på trender i sin förvaltning? Därför att de stora strukturella trenderna i världen har en oerhörd kraft man måste förstå och förhålla sig till som investerare. 

Ta demografi till exempel, med en åldrande befolkning i västvärlden där allt färre ska försörja allt fler och en ung, växande och alltmer välutbildad befolkning på tillväxtmarknaderna som får större köpkraft. 

Eller digitalisering, med e-handeln som förändrar detaljhandeln i grunden med, molnet och artificiell intelligens. 
För att inte tala om energiområdet och allt som händer där, solenergi, elbilar, batterier och så vidare och, omställning bort från fossila bränslen. 

De bolag som vi tycker har särskilt goda förutsättningar för att uppnå långsiktigt uthållig vinsttillväxt och som har stöd av en eller flera av de trender vi identifierat är – helt enkelt framtidens vinnare. 

Det här tillämpar vi i vår förvaltning, men på olika sätt förstås beroende på om det är en globalfond, en hälsovårdsfond eller en svensk småbolagsfond. Det är viktigt att kombinera en global utblick med lokala insikter. 

Vi på C WorldWide är specialiserade på aktivt förvaltade aktiefonder inom fyra områden – svenska aktier, globala aktier, tillväxtmarknadsaktier och hälsovårdsaktier. Fonderna kännetecknas av få innehav (ofta bara runt 30), lång investeringshorisont och noggrant utvalda aktier och bolag vi verkligen tror på, och som vi kan utan och innan. Gärna med medvind från någon av de globala trender vi tycker är viktiga som sagt.

Index bryr vi oss inte mycket om. Som aktiv förvaltare är vårt uppdrag att skapa en avkastning som är bättre än index, och då måste man förstås ta ut svängarna rejält och följa sin egen tro. Att hitta morgondagens vinnare helt enkelt!

Våra förvaltningsteam har lång erfarenhet och arbetar i ett öppet klimat där idéer och kunskap delas mellan teamen – en viktig faktor för framgång menar vi.

Våra kunder finns inte bara i Norden. Vi förvaltar totalt 199 miljarder kronor* åt kunder över hela världen – från Australien till Östergötland som vi brukar säga.


 

Riskinformation: Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar I valutakursen. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information se respektive KIID och prospekt på cworldwide.com/se.Fonder hos United Securities

Hos United Securities kan du i dagsläget handla fem av våra fonder.
 

 

C WorldWide Global Equities Ethical

Vår globalfond, där vi investerar i endast 30 av de i våra ögon mest attraktiva bolagen över hela världen, och där vi exkluderar ett antal sektorer inklusive fossila bränslen. En riktig pionjär på ESG-området – lanserad redan 2001.
 

C WorldWide Sweden

En Sverigefond som investerar i bolag i alla storlekar – från riktigt stora till riktigt små.


C WorldWide Sweden Small Cap

Flerfaldigt prisbelönt svensk småbolagsfond.


C WorldWide Asia

Prisbelönt Asienfond som även inkluderar Indien (något många Asienfonder inte gör).


C WorldWide Healthcare Select 

En forskningsnära fond som investerar globalt i ett begränsat antal bolag inom alla delar av hälsovårdssektorn, i nära samarbete med vårt vetenskapliga råd bestående av ledande professorer knutna till Karolinska Institutet.
 


* Källa: C WorldWide Asset Management. Per 31 januari 2020


C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige