2020-02-26

Simplicity - Nyhetsutskick

4053.Simplicity_Bild1_-_Huset_rubrikbild.500x332.png

 

Simplicity Småbolag Global

I en tid där småbolagsfonder blir alltmer populära, utgör Simplicity Småbolag Global ett bra komplement med sin globala exponering. Den startades i februari 2018 och har sedan dess haft en god utveckling och varit en av de bästa i sin kategori. Fonden investerar i bolag över hela världen med ett marknadsvärde understigande 5 miljarder USD. Tack vare sin mindre storlek har småbolag större potential att växa och de har historiskt över tid genererat en högre avkastning än storbolag. Fonden kännetecknas av aktiv förvaltning med hela världen som spelplan och Simplicity Småbolag Global passar därför dig som vill ha en global riskspridning och samtidigt möjlighet till högre avkastning än vad man kan förvänta sig i en traditionell globalfond.

 

 

Nyckeltal 20200131

Antal innehav                          54
Avkastning 2019                     32,4%
Avkastning sedan start          22,4%
P/E                                             15,0
Direktavkastning                     1,6%
Aktiv andel                               99%
Aktiv risk                                   4,0%

4055.Anton_Kristiansson_Simplicity.250x179.jpg

Förvaltare: Anton Kristiansson


Simplicity Norden     

Simplicity Norden är Simplicitys första fond som lanserades 2002. Fonden har sedan start haft en stark utveckling och tillhör de allra främsta Nordenfonderna mätt i både riskjusterad avkastning och totalavkastning. Den genomsnittliga årsavkastningen sedan 2002 uppgår till 13,8%.

Simplicity Norden utsågs till Best Nordic Equity Fund, Sweden på Morningstar Fund Awards 2019, en titel fonden även är nominerad till även inför vårens ceremoni 2020. En röd tråd i förvaltningen är vår målsättning om att skapa en hög riskjusterad avkastning snarare än en hög riskfylld avkastning. Fondens standardavvikelse baserat på de senaste 12 månaderna uppgår till 5,8 (10,61) och på 36 månader 10,0 (11,96) där siffran inom parentes är kategorisnittet för nordenfonder. Denna statistik är hämtad ifrån Morningstar 2020-02-24.

Fonden passar dig som söker god riskspridning i välskötta nordiska bolag, och med hög riskjusterad avkastning som målsättning.

 

4095.Simplicity_graf.500x278.png

Grafen är uppdaterad per 2020-01-31.
 


Simplicity Global Corporate Bond      

Simplicity Global Corporate Bond är en företagsobligationsfond med exponering mot Norden, Europa, USA samt tillväxtmarknader. Av fondens kapital är ungefär lika delar fördelade mellan Investment Grade- respektive High Yield obligationer, där samtliga investeringar valutasäkras tillbaka till svenska kronor. Det är en dagligt handlad fond i riskklass 2 av 7 och har sedan starten 2012 haft en genomsnittlig årsavkastning på 3,21%. 

Mot bakgrund av vår affärsidé om att skapa en hög riskjusterad avkastning kan man i fonden förvänta sig relativt kort ränte- och kreditduration. Detta för att hålla nere volatiliteten och samtidigt skapa bättre förutsättningar för en snabbare återhämtning efter en nedgång. 2018 tog Simplicity emot utmärkelsen Best Fund house: Fixed Income vid Morningstar Fund awards, samtidigt som fonden Simplicity Corporate Bond utsågs till Besk SEK Bond Fund, Sweden. 

Med sitt globala mandat utgör fonden i många fall ett bra komplement till andra obligationsfonder.
 

 

Nyckeltal 20200221

Avkastning YTD                       1.04%
Yied efter avgifter                   2.8 - 2.9%
Ränteduration                         1.48 år
Kreditduration                         3.11 år
Andel IG/HY (%)                      52/48
Snittrating                                BBB
 

Geografisk fördelning 20200131

4097.Simplicity_Graf_2020.350x251.png