United Securities presentationsfilm

 

 

 

Välkommen till United Securities

 

United Securities (US) fungerar som ett nav för fristående rådgivare runt om i Sverige. US ger vägledning kring produkter inom den finansiella sektorn och fokuserar på att slutkunder ska få goda råd och tjänster på sina placeringar. US är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

1121.Lighting-Wallpapers-Background-Android-OS.326x.jpg

Om United Securities

US är ett värdepappersbolag som som ger vägledning kring strukturerade produkter, fonder och andra finansiella instrument till både privatpersoner och företag.

 

Läs mer om US
1154.2x1.vattenfall.326x.png

Våra fonder

United Securities har fyra stycken egna förvaltade fonder. Dessa fonder kan användas i portföljer eller som enskilda placeringar. 

 

Läs mer om fonderna
1123.shack.326x.jpg

Våra rådgivare

Är du intresserad av att få en professionell rådgivning? US har rådgivare på de flesta orter runt om i  Sverige som kan hjälpa dig med råd kring försäkringar och investeringar.

 

Hitta en rådgivare nära dig

 

3492.SIGILL_SKOLD_VANSTER_STOR_SVART_TEXT.553x.png